نماز خوان و بی نماز هر دو این مطلب را بخوانند...

جبرئیل هرروز دعا میکند ومی گوید:خدا را شکر که من گاو نیستم ودرجه ام از گاو بیشتر است

گاو هم هرروز دعا میکند ومی گوید: خدارا شکرکه من شتر نیستم(مثل شتر در صحرا ها سرگردان بار نمیکشم)

وشتر هم می گوید:خدارا شکر که من شیر نیستم ومثل شیردرنده نیستم وگوشت حیوانات را

نمی خورم

ای بندگان خدا توجه کنید درجه ها دارد می آید پایین

اما شیر هم می گوید:خدا را شکر که من خر نیستم و مثل خر بارهای سنگین را جابجا نمیکنم

خر هم می گوید: خدا را سپاس  که سگ نیستم

سگ هم می گوید :خدا را شکر که من خوک نیستم چون خوک کلا حرام است .

اما خوک هم می گوید:خدا راشکر که من از امت محمد رسول الله که نماز نمی خوانند نیستم(مثل بعضی از مسلمانانی که نماز نمیخوانند نیستم)

یعنی کسی که از امت محمد رسول الله باشد و نماز نخواند درجه اش از خوک هم پایین تر است خوک که پایین ترین درجه را دربین تمام جاندارن دارد .

این مطلب را یکی از امام جمعه شهر آزادشهر درنماز جمعه تعریف میکند ویکی از نمازگزاران هم باور نمیکند .شب که آن  فرد میخوابد خواب میبیند که کنارش یک خوک که باردار هم است خوابیده با وحشت بلند میشود میبیند که همسرش کنارش خوابیده است دوباره میخوابد دوباره خواب میبیند که کنارش یک خوک که باردار هم است خوابیده، با وحشت بلند میشود فردای آن روز متوجه میشود که همسرش نماز نمیخواند.

 

منبع: حنفیه (نویسنده : مسلمان)

/ 2 نظر / 143 بازدید
اینور

ممنون خیلی تاثیر گذار بود .نماز روزه ات هم قبول[گل]

تا کی با این اراجیف میخواهید مردم را سر کار بگذارید؟