پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

شعری از مختومقلی فراغی با عنوان : خبر ای دوست

خبر، ای‌ دوست بیر سحر دوشموش‌ اردی‌ یادیما دیار، ای‌ دوست‌ جان‌ گوشینه‌ یتیشدی‌ به‌ ناگاه‌ خبر، ای‌ دوست‌ تن‌ ملکی‌نینگ‌ ایچینده‌ جان‌ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 48 بازدید